NGỤ NGÔN ĐÔNG NAM Á

0
1935

   Ngụ ngôn là một thể loại sáng tác văn học dân gian của hầu hết các tộc người đã có nền văn hóa phát triển trên thế giới. Truyện ngụ ngôn Châu Á nói chung và truyện ngụ ngôn Đông Nam Á nói riêng, đã ngấm sâu trong hệ thống kinh sách, giáo lý đạo Phật, đạo Giáo… và hàng loạt các hình thức răn dạy, cảnh báo của cá các tín ngưỡng, tôn giáo, các học thuyết khác nhau từ thế kỷ IV – III trCN. Vì thế trong đời sống văn hóa Đông Nam Á, truyện ngụ ngôn có vai trò thường trực như một “người thầy dân gian” giàu bản chất sáng tạo trí tuệ. Điểm nổi bật nhất của truyện ngụ ngôn chính là sự tích lọc trí tuệ dân gian và bác học qua nhiều thế hệ ở từng cộng đồng, gắn bó với từng hệ môi trường sinh thái. Vì vậy, truyện ngụ ngôn vừa có tính dân tộc độc đáo lại vừa có tính phổ biến quốc tế.

   Ngụ ngôn Đông Nam Á / Trương Sỹ Hùng biên soạn. – Hà Nội : Nhà xuất bản Văn học, 2018. – 184 tr. ; 21 cm.

   Số đăng ký cá biệt: TN.034001 – TN.0340005

Phòng PVBĐ, BQTL

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây