KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG QUANG TRỌNG – NGƯỜI CHIẾN SỸ CỘNG SẢN KIÊN CƯỜNG CỦA QUÊ HƯƠNG NÚI ẤN-SÔNG TRÀ

0
305

   Trong thiên sử vàng của Đảng, của dân tộc, tỉnh Quảng Ngãi tự hào là một tron g những địa phương luôn đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nơi sinh ra nhiều vị anh hùng làm rạng danh non sông đất nước. Đồng chí Trương Quang Trọng, Bí thư đầu tiên của Tỉnh hội Việt Nam cách mạng Thanh niên Quảng Ngãi, thành viên Ban đấu tranh ở Ngục Kon Tum là một trong những chiến sĩ Cộng sản kiên trung của quê hương núi Ấn, sông Trà đã hy sinh cả cuộc đời và tuổi trẻ vì độc lập, tự do của dân tộc.

   Cuốn sách “Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia đồng chí Trương Quang Trọng – Người chiến sỹ Cộng sản kiên cường của quê hương núi Ấn – sông Trà” do Tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đồng chí Trương Quang Trọng, người chiến sĩ Cộng sản kiên cường của quê hương núi Ấn – sông Trà”  ấn hành năm 2018 với 312 trang, đã có gần 30 tham luận như Trương Quang Trọng tâm, chí của một thế hệ thanh niên, Trương Quang Trong, tấm gương tiêu biểu tiếp nối truyền thống của  Trương Định và sĩ phu yêu nước Quảng Ngãi trong phong trào Cần Vương, Vai trò của đồng chí Trương Quang Trọng trong quá trình vận động thành lập tổ chức Đảng ở Quảng Ngãi, Đóng góp của đồng chí Trương Quang Trọng đối với phong trào cách mạng ở Quảng Ngãi, Tấm gương hy sinh của đồng Chí Trương Quang Trọng tại Nhà ngục Kon Tum, Khí phách đồng chí Trương Quang Trọng trong cuộc đấu tranh lưu huyết ngày 12 tháng 12 năm 1931 tại Nhà lao Kon Tum, Thế hệ thanh niên Quảng Ngãi phát huy tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường của đồng chí Trương Quang Trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Trương Quang Trọng tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo…và một số hình ảnh phản ánh khá toàn diện, đầy đủ, sâu sắc về cuộc đời và những đóng góp của đồng chí Trương Quang Trọng. Đồng thời, cũng đặt ra các hướng tiếp cận mới về nhân vật lịch sử này thông qua những chuyện kể của gia đình đến những tài liệu lưu trữ của Pháp… Từ đó, có thêm cơ sở để nhìn nhận, đánh giá đầy đủ, khách quan, khoa học và sâu sắc hơn về vị trí, vai trò cũng như những đóng góp quan trọng của đồng chí Trương Quang Trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam nói chung và quê hương Quảng Ngãi nói riêng.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây