TRIỂN LÃM SÁCH, TÀI LIỆU KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP “ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN” (23/10/1961 – 23/10/2021)

 

VIDEO TRIỂN LÃM SÁCH, TÀI LIỆU KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP “ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN” (23/10/1961 – 23/10/2021)