HỒ CHÍ MINH VÀ NHỮNG DI HUẤN VỚI THANH NIÊN

0
358

   Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo mọi mặt cho thế hệ trẻ Việt Nam. Người luôn chỉ đạo, căn dặn Đảng, Nhà nước phải giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, văn hóa, khoa học kỹ thuật, rèn luyện năng lực hoạt động thực tiễn cho thanh niên… để thế hệ trẻ kế thừa và phát triển được những kinh nghiệm của thế hệ đi trước… Người căn dặn trong Di chúc “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”, nhấn mạnh hơn trách nhiệm của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân với việc giáo dục đào tạo thế hệ trẻ hôm nay. Những điều chỉ dẫn của Người vẫn là nền tảng định hướng cho sự phát triển của thế hệ thanh niên Việt Nam.

   Trong giai đoạn mới, với nhiệm vụ trọng tâm đưa đất nước phát triển, từng bước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, thế hệ trẻ Việt Nam cần hiểu hơn giá trị của những sự hy sinh mà thế hệ đi trước để lại, hiểu mối liên hệ giữa lịch sử, hiện tại và tương lai.

   Cuốn sách Hồ Chí Minh và những di huấn với thanh niên do Nhà xuất bản Thanh niên ấn hành năm 2020 với 262 trang tập trung làm rõ những di sản tin thần quý giá Người để lại cho dân tộc, cho thế hệ trẻ nói riêng. Việc tuyên truyền sâu rộng về sự nghiệp vĩ đại, tư tưởng thông tuệ, tấm gương đạo đức trong sáng, tác phong làm việc khoa học, hiệu quả của vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta như: Những luận điểm chính trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam; Tấm gương đạo đức, tác phong làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tình cảm thương yêu ấm áp, thân mật và đầy trách nhiệm Người dành cho thế hệ trẻ Việt Nam qua những câu chuyện giản dị, chân thực.

   Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây