Hỏi – đáp luật hộ tịch

   Ngày 20/11/2014, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13, Quy định mọi công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú tại Việt...

Đọc và Nghĩ

   Đọc sách là một nhu cầu, một cách thưởng thức văn hóa sang trọng và có chiều sâu, một phương thức tốt nhất để làm giàu vốn tri thức của con người. Việc...

Cẩm nang tổ chức các hoạt động công tác thanh thiếu niên

   Với mong muốn giới thiệu, cung cấp, trang bị nội dung, phương thức, những kiến thức nghiệp vụ cơ bản cho các anh chị phụ trách và tổ chức cơ sở Đội –...

VĂN HÓA ỨNG XỬ HỒ CHÍ MINH

   Trong truyền thống văn hóa Việt Nam, ông cha ta rất chú ý đến vấn đề giao tiếp ứng xử. Các câu danh ngôn được truyền dạy cho thế hệ sau như: "Phải...

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ HỌC TẬP

   Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đồng thời là nhà giáo, nhà văn hóa lớn của thế giới, người sáng lập, đặt nền móng...

HỒ CHÍ MINH GIÁ TRỊ VỀ TƯ TƯỞNG VÀ ĐẠO ĐỨC

   Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, là người khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội...

HỒ CHÍ MINH NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH BÀI HỌC LỊCH SỬ

   Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta và khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc...

365 LỜI DẠY CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

   Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng lớn, nhà văn hóa lớn, nhà quân sự thiên tài. Cuộc đời cách mạng của Người là tấm gương sáng về đạo đức, tác...