CHỈ DẪN CỦA CÁC NHÀ KINH ĐIỂN VỀ XÂY DỰNG VÀ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

   Cuốn sách “Chỉ dẫn của các nhà kinh điển về xây dựng và chỉnh đốn Đảng” do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2021, với 322 trang là những bài nghiên...

BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LỢI ÍCH QUỐC GIA – DÂN TỘC TỪ...

   Kế thừa bài học “giữ nước từ khi nước chưa nguy” trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, tại Đại hội XIII, tư duy, lý luận về bảo vệ...

ĐIỆN BIÊN PHỦ BIỂU TƯỢNG CỦA SỨC MẠNH VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI HỒ...

  Chiến thắng Điện Biên Phủ là đỉnh cao của chiến công giữ nước, giải phóng dân tộc của Việt Nam, chiến thắng của khát vọng độc lập, tự do, truyền thống yêu nước,...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ, CHIẾN LƯỢC QUỐC PHÒNG TRONG...

   Dựng nước đi đôi với giữ nước là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam trong hàng ngàn năm lịch sử. Kế thừa truyền thống đó, từ khi ra đời và...

LỊCH SỬ ĐOÀN 559 – BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN – ĐƯỜNG HỒ CHÍ...

   “Lịch sử Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh”, được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành năm 1999 đã phản ánh được cơ bản...

Di sản văn hóa Trường Lưu, từ làng quê ra thế giới

   “Di sản văn hóa Trường Lưu, từ làng quê ra thế giới” của tác giả GS.VS Nguyễn Huy Mỹ, giới thiệu hành trình của ông và các cộng sự trong việc đưa một làng...

ĐỒNG CHÍ HOÀNG VĂN THỤ – NHÀ LÃNH ĐẠO TIỀN BỐI TIÊU BIỂU CỦA...

   Cuốn sách “Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn” do Nhà xuất bản Chính trị quốc...

DƯỚI ÁNH SÁNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐẢNG ĐÃ LÃNH ĐẠO VÀ PHÁT...

   Từ cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay nước ta đã ba lần thay đổi mô hình phát triển xã hội. Mô hình thứ nhất là mô hình xã hội của...

XÂY DỰNG “THẾ TRẬN LÒNG DÂN” BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM...

   Biển, đảo của nước ta có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Gần đây, tình hình Biển Đông và biển, đảo của...

NHIỆM VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TRẠNG...

   Trước yêu cầu nhiệm vụ trong trạng thái bình thường mới, yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội Nhân dân đứng trước những thách thức mới, đòi hỏi toàn quân nỗ lực, sáng...