TẬP THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ: NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT VỀ KINH TẾ, CHÍNH...

LỜI MỞ ĐẦU    “Thư viện là kho tàng chứa tất cả của cải tinh thần của loài người”. Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi được thành lập từ năm 1989, tọa lạc tại...

TẬP THÔNG TIN THƯ VIỆN NĂM 2021

TẬP THÔNG TIN THƯ VIỆN NĂM 2021