CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN...

   Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 70 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2015), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tổ chức...

70 NĂM MÙA THU CÁCH MẠNG

   Cuốn sách “70 năm mùa thu cách mạng” được Nhà xuất bản Văn hóa thông tin xuất bản năm 2015 đã tái hiện một cách sinh động cuộc vận động Cách mạng tháng Tám đầy...

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NHỮNG MỐC SON LỊCH...

   Trải qua 7 thập kỷ (1945-2015), dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã vượt qua một chặng đường đấu tranh cách mạng cực kỳ khó khăn,...