Tàu không số trên bến Vũng Rô

Tàu không số trên bến Vũng Rô

Vũng Rô những chuyến tàu lịch sử

Vũng Rô những chuyến tàu lịch sử

Nhớ về những con tàu không số

Nhớ về những con tàu không số

Bến cảng lòng dân

Bến cảng lòng dân

Đường mòn trên biển

Đường mòn trên biển

Những người làm nên huyền thoại

Những người làm nên huyền thoại

Vũng Rô bước ra từ huyền thoại

Vũng Rô bước ra từ huyền thoại

5 đường mòn Hồ Chí Minh trên biển

5 đường mòn Hồ Chí Minh trên biển

Nữ chiến sĩ Trường Sơn anh hùng

Nữ chiến sĩ Trường Sơn anh hùng

Thiên hùng ca Bất tử Đường Hồ Chí Minh trên biển

Thiên hùng ca Bất tử Đường Hồ Chí Minh trên biển