CHỦ QUYỀN TRÊN HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA

   Cuốn sách nêu ra các sự kiện mang tính thời sự liên quan đến những vấn đề trên biển Đông đối với các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc. Về lãnh...

Bến cảng lòng dân

Bến cảng lòng dân

Hồ Chí Minh con người và thời đại, dấu ấn trong lòng dân tộc

Hồ Chí Minh con người và thời đại, dấu ấn trong lòng dân tộc

Thiên hùng ca Bất tử Đường Hồ Chí Minh trên biển

Thiên hùng ca Bất tử Đường Hồ Chí Minh trên biển

Vũng Rô bước ra từ huyền thoại

Vũng Rô bước ra từ huyền thoại

Con đường vạn dặm của Hồ Chí Minh

Con đường vạn dặm của Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh trên biển con đường của ý chí và sức sáng...

Đường Hồ Chí Minh trên biển con đường của ý chí và sức sáng tạo Việt Nam

KIÊN QUYẾT GIỮ VỮNG CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

   Nếu là người Việt Nam, ở đâu, làm gì, có lẽ ai cũng nhớ đến sự kiện ngày 1/5/2014 Trung Quốc đã bất chấp, ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương –...

Con đường mòn ấy

Con đường mòn ấy

Nhớ về những con tàu không số

Nhớ về những con tàu không số