Con đường vạn dặm của Hồ Chí Minh

Con đường vạn dặm của Hồ Chí Minh

Dấu ấn Việt Nam trên biển đông

Dấu ấn Việt Nam trên biển đông [

Hồ Chí Minh con người và thời đại, dấu ấn trong lòng dân tộc

Hồ Chí Minh con người và thời đại, dấu ấn trong lòng dân tộc

Con đường mòn ấy

Con đường mòn ấy

5 đường mòn Hồ Chí Minh trên biển

5 đường mòn Hồ Chí Minh trên biển

Ký ức tàu không số

Ký ức tàu không số

Có một con đường mòn trên biển đông

Có một con đường mòn trên biển đông

KIÊN QUYẾT GIỮ VỮNG CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

   Nếu là người Việt Nam, ở đâu, làm gì, có lẽ ai cũng nhớ đến sự kiện ngày 1/5/2014 Trung Quốc đã bất chấp, ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương –...

Vũng Rô bước ra từ huyền thoại

Vũng Rô bước ra từ huyền thoại

Những người làm nên huyền thoại

Những người làm nên huyền thoại