Chuyện kể Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng

Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

HỒ CHÍ MINH TIỂU SỬ

   Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân ta; cho sự nghiệp giải...

Phong cách làm việc của Bác Hồ

Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

BÁC HỒ VỚI VIỆC ĐỌC VÀ TỰ HỌC

   Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Nhân dân ta gọi Người là Cha già dân tộc, Bác Hồ kính...

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM

   Trong lịch sử các dân tộc thường có những vĩ nhân mà cuộc đời và sự nghiệp, tư tưởng và hành động gắn liền với cả một giai đoạn lịch sử sôi động,...

HỒ CHÍ MINH Nhà chiến lược quân sự tài ba

   Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của cách mạng Việt Nam, người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn, chiến sĩ xuất sắc của phong...