BÁC HỒ VỚI VIỆC ĐỌC VÀ TỰ HỌC

   Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Nhân dân ta gọi Người là Cha già dân tộc, Bác Hồ kính...

Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản tuyên ngôn độc lập

Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

BÁC HỒ SỐNG MÃI VỚI CHÚNG TA

   Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Đảng và cách mạng Việt Nam, anh hùng kiệt xuất trong lịch sử hiện đại Việt Nam,...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ

Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Bác Hồ sống mãi với chúng ta (Hồi ký)

Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

HỒ CHÍ MINH – CON NGƯỜI VÀ THỜI ĐẠI DẤU ẤN TRONG LÒNG NHÂN...

   Hồ Chí Minh - Người anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Suốt cả cuộc đời mình, Người luôn vì dân, vì nước, đấu...

Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam

Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM

   Trong lịch sử các dân tộc thường có những vĩ nhân mà cuộc đời và sự nghiệp, tư tưởng và hành động gắn liền với cả một giai đoạn lịch sử sôi động,...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

TẤM GƯƠNG BÁC, NGỌC QUÝ CỦA MỌI NHÀ LÒNG NHÂN ÁI VÀ ĐỨC KHOAN...

   Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân ta là một chủ trương có ý nghĩa và tầm quan trọng to lớn trên nhiều...