CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC

0
231

   Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề về văn hóa luôn có một vị trí quan trọng. Những quan điểm của Người về văn hóa đã góp phần vào sự tiến bộ và phát triển nền văn minh của nhân loại, đồng thời là kim chỉ nam để Đảng ta hoạch định đường lối, chính sách phát triển văn hóa qua các giai đoạn xây dựng đất nước. Hồ Chí Minh chính là điểm hội tụ những giá trị cao đẹp nhất trong lịch sử hàng ngàn năm văn hiến của dân tộc Việt Nam, cũng là điển hình của sự kết hợp hài hòa giữa đạo lý của dân tộc với tinh hoa của nhiều dòng văn hóa Đông, Tây. Người đã sớm nhận thức rất rõ mối quan hệ giữa dân tộc và bản sắc dân tộc.

   Cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản sắc văn hóa dân tộc” do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2021 với 212 trang gồm những câu chuyện kể về tình yêu nước, thương dân, tư tưởng đại nhân, đại nghĩa, tinh thần cộng đồng, lối sống giản dị, lòng nhân ái, độ lượng, khoan dung… của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là những câu trích dẫn bày tỏ lòng khâm phục, tình cảm thắm thiết của anh em, bầu bạn khắp năm châu đối với Người – Người đã làm rạng danh dân tộc ta, đất nước ta, đồng thời trở thành một biểu tượng của “văn hoá tương lai”.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây