CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA VIỆT NAM CHUYỂN TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN HIỆN ĐẠI

0
132

   Văn kiện Hội nghị lần thứ 9 BCH TW khóa XI cho rằng: “Văn hóa là lĩnh vực rộng lớn có những nội hàm và định nghĩa khác nhau tùy theo cách tiếp cận”. Trên những ý tưởng của Văn kiện, tác giả Đỗ Huy đã biên soạn cuốn sách “Các giá trị văn hóa Việt nam chuyển từ truyền thống đến hiện đại” trên góc nhìn giá trị học. Sách dày 412 trang gồm 6 nội dung: Các chuẩn mực và các giá trị văn hóa. Sự vận động của chúng đến đầu thế kỷ XXI; Văn hóa nhìn từ góc độ giá trị; Kế thừa các giá trị văn hóa và các phản giá trị trong văn hóa; Nhân cách văn hóa trong bảng giá trị Việt Nam; Định hướng xây dựng những giá trị của nền văn hóa mới; Hướng phát triển các giá trị văn hóa Việt Nam vì mục tiêu Chân – Thiện – Mỹ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

   Cuốn sách sẽ mang đến cho bạn đọc có thêm những tài liệu để học tập, nghiên cứu về văn hóa trên góc nhìn giá trị học. Không chỉ các nhà nghiên cứu mà các giảng viên, sinh viên sẽ tìm thấy những điều mới mẻ.

Tuyết Ngân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây