70 NĂM TRUYỀN THỐNG VẺ VANG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (1950 – 2020)

0
1463

   Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, các thế hệ học sinh, sinh viên; các tổ chức Hội Sinh viên, Hội Học sinh nước ta đã trải qua các cuộc đấu tranh vô cùng oanh liệt qua các phong trào rộng lớn vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân  Pháp, chống đế quốc Mỹ đầy gian khổ, hy sinh của dân tộc. Thế hệ ấy ngày nay lại hăng hái tham gia vào sụ nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào được dấy lên liên tục, nhất là phong trào thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện đang phát triển mạnh mẽ.

   Qua các thời kỳ cách mạng khác nhau, được sự quan tâm giáo dục, bồi dưỡng của Đảng, Bác Hồ, Nhà nước và toàn xã hội, trong phong trào sinh viên, học sinh đã xuất hiện biết bao tấm gương học tập, nghiên cứu, sáng tạo và chiến đấu, hy sinh sáng ngời lý tưởng Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội.

   Nhằm góp phần giúp bạn đọc, trước hết là bạn đọc thanh niên học sinh, sinh viên, hội viên Hội Sinh viên Việt Nam tìm hiểu về truyền thống anh dũng của phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam nhân dịp kỷ  niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2020).

   Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách  “70 năm truyền thống vẻ vang Hội sinh viên Việt Nam”.

   Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi

   70 năm truyền thống vẻ vang Hội sinh viên Việt Nam/nhiều tác giả.-Hà Nội: Nhà xuất bản: Thanh niên, 2019.-800tr.;24cm

Thùy Nhân

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây